Eglwys Y Bedyddwyr Tabernacl / Tabernacl Baptist Church, Merthyr Tudful