Eglwys Y Bedyddwyr Tabernacl (Eglwys Unedig Seilo), Llandudno, LL30 2DY