Eglwys Y Bedyddwyr Soar / Soar Baptist Church, Pontlotyn, CF81 9PU