Eglwys Y Bedyddwyr Heol-y-felin Baptist Church, Aberdâr, CF44 8NU