Eglwys Y Bedyddwyr Hengoed Newydd / Hengoed Newydd Baptist Church, Hengoed, CF82 7JU