Eglwys Y Bedyddwyr Carmel / Carmel Baptist Church, Troedyrhiw, CF48 4JY