Eglwys Y Bedyddwyr Capel Rhondda / Capel Rhondda Baptist Church, Pontypridd, CF37 2PR