Eglwys Y Bedyddwyr Calfaria / Calfaria Baptist Church, Sgiwen, SA10 6LW