Eglwys Y Bedyddwyr Caersalem, Parc-y-Rhos, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DZ