Eglwys Y Bedyddwyr Caersalem Newydd / Caersalem NewyddBaptist Church, Treboeth, SA5 9AU