Eglwys Y Bedyddwyr Bethel (yn cynnwys Carmel, Clarbeston Road), Mynachlogddu, SA66 7RX